Wednesday, July 27, 2011


हे तुम्हीच ठरवा!

हा अंक खाकी कागदाचं कव्हर घालून वाचायची आवश्यकता नाही.
हा अंक दुस-या कुठल्याही (विशेषतः धार्मिक) अंकात घालून
वाचण्याचीही आवश्यकता नाही.
हा अंक मुलाबाळांपासूनही लपवून ठेवण्याची गरज नाही.
हा अंक वाचून झाल्यावर कडीकुलुपात बंद करून
ठेवण्याचीही गरज नाही.
इतकंच नाही तर हा अंक
घरात टिपॉयवर उघडपणे ठेवायलाही काही हरकत नाही.

पण मग शेजा-यांनी, पाहुण्यांनी, नातेवाईकांनी जर तो
वाचायला मागितला आणि त्यांनी तो ढापलाच तर
त्याला आम्ही जबाबदार रहाणार नाही.

एवढं सगळं वाचल्यावर तुमची उत्सुकता
निश्चितच चाळवली असेल की
काय, असं काय आहे तरी काय या अंकात? असा प्रश्न
तुम्हाला निश्चितच पडला असेल.

म्हणून तर आम्ही ही लिंकच देतोय.
तिच्यावर क्लिक करा आणि
अंकाबद्दलचं तुमचं मत तुम्हीच ठरवा!
कसे?


No comments:

Post a Comment