Sunday, July 24, 2011

’’नग्नता : चित्रातली आणि मनातली’’- ’चिन्ह’ प्रसिद्ध झालाय! 
होय ! अंक प्रसिद्ध झाला !
होय!
’चिन्ह’ प्रसिद्ध झालाय!
खरं वाटत नाहीये ना?
... पण ते खरचेय...
एक नाही दोन, तब्बल ११ महिने
या अंकानं ’चिन्ह टीम’ला गुंतवून ठेवलं होतं.
अंक नेहमी सारखा नव्हताच
विषय जरा अवघड तर होताच
पण त्या पेक्षाही नाजूक होता.
’’नग्नता : चित्रातली आणि मनातली’’
त्यामुळे खूप काळजी घेऊन काम करावं लागलं
सावधपणानं पावलं उचलावी लागली
प्रत्येक निर्णय कठोर निकषांवर पारखून घ्यावा लागला.
जरा जरी चूक झाली असती तर गहजब झाल्या
वाचून राहिला नसता...
हुसेन यांच्यावरच्या लेखांच्या नुसत्या उल्लेखानंच
जे घडलं ते खरं तर घडायला नको होतं.
आता तुम्हीच सांगा...
हुसेन यांच्यावरचा लेख ’चिन्ह’नं नाही छापायचा
तर कुणी छापायचा?
चित्रकलेच्या अंकात चित्रकाराचा लेख
नाही छापायचा तर कुणावरचा छापायचा?
आणि हे सारं ठरवायचं तरी कुणी?
म्हंजे कोण ठरवणार?
आणि आम्ही ते ऐकायचं? का बरं?
आम्ही आपलं काम पूर्ण केलंय
आम्ही आमच्या आतल्या आवाजालाच जागलो.
आज हा अंक आपल्यासमोर येतोय
आता तुम्हीच ठरवा
आम्ही केलं ते योग्य होतं की अयोग्य?No comments:

Post a Comment