Monday, July 25, 2011


एक अंक थेट भेट !

जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या पाय-यांवर दोन आर्टिस्टांची
अचानक एकमेकांशी भेट झाली.
तर त्यातला पहिला आर्टिस्ट जो होता ना त्याने
दुस-या आर्टिस्टला आपल्या हातातला कोरोगेटेडचा
जाडा बॉक्स दाखवून काही तरी म्हटलं.
तर तो दुसरा आर्टिस्ट चक्क उलट पावली माघारी वळला
आणि फुटपाथ क्रॉस करून चर्चगेटच्या दिशेने
चालताच झाला...
तर आता सांगा
त्या पहिल्या आर्टिस्टने दुस-या आर्टिस्टला असं
काय म्हटलं असेल की जेणेकरून तो असा निघून जावा.
ओळखाऽ पाहूऽऽ
एकऽऽ
दोनऽऽऽ
तीऽनऽऽऽ
नाही ओळखलंत ना. आम्ही सांगतो
तो पहिला आर्टिस्ट दुस-या आर्टिस्टला हातातला
कोरोगेटेडचा बॉक्स दाखवून 
म्हणाला
"मेरे पास चिन्ह है, तेरे पास क्या है?"
..........................................................
..........................................................
हसा हसा पोट भरून हसा... किंवा धरून हसा
हाऽ पण एक सांगून ठेवतो

हेऽऽऽ
कौन है त्ये, कोन है त्ये. मी चिन्नचा
शिकुरीटीवाला सांगतोय
येऽऽ भूषन, येऽऽ दाढीवाल्याऽ घाई नगं करू!
माझं समद्यांकडं लक्ष हाय
ही पोष्ट वाचून ज्यानं ज्यानं
आपल्या आपल्या की बोर्डला
कॉमेंट टाकायला हात घातलाय त्यानं त्यानं तो
मागं घ्यावा, मला हिथनं समदं दिसतया.
आमच्या पोष्टमधल्या पीजेपेक्षा ब्येकार पीजे
ज्याच्याकडं आसल त्यानंच पोस्ट टाकायची
नाहीतर गपगुमान लाईक करून मोकळं
व्हायचं
कसं? हा हा हाऽऽऽऽऽ

आनीक येक सांगतो
अंकाची माह्यती हवी आसल तर
तर अंकाचा ट्रेलर बघाया
म्होरं दिलेल्या लिंकवर
क्लीक करायचं
कसं?

आनखी सांगतो तुमचा पीजे
आमच्या पीजेपेक्षा भारी निघाला
तर आमच्याकडून चिन्नचा एक अंक
येकदम फुकट मिळालाच म्हनून समजा.
आनि न्हाई मिळाला तर तुमीच आमाला
1 m copy  असा येसेमेश तुमच्या
नाव पत्त्यासह करायचा
आनि अंक घरी बोलवायचा.

No comments:

Post a Comment