Friday, November 10, 2017

भारावून टाकणारा भन्नाट प्रतिसाद …

' गायतोंडे ' ग्रंथाच्या प्रती जसजशा सभासदांपर्यंत पोहोचत आहेत तसतसा मिळणारा प्रतिसाद वाढतच चालला आहे . अर्थात हा प्रतिसाद ग्रंथाच्या प्रथम दर्शनाला आहे . वाचून झाला की त्याचे अभिप्रायदेखील येणारच आहे . आणि तेदेखील आम्ही इथं शेअर करणार आहोत , पण अगदी मोकळेपणानं सांगायचं तर आम्ही भारावून गेलो आहोत .

सतीशजी,
.. पं कुमारांना प्रत्यक्ष … सागरतीरी आठवणींनी … वाळूत मारल्या रेघा … गातानाचा …
प्रत्यक्ष फाळक्यांनी दृश्य रेकॉर्डींग केल्याचा आवाका आपण गाठलाय .
या ग्रंथानं हा आनंद देण्यास सुरूवात केलीय.
आता सागराची लाट ही रेघ मोडण्याचा प्रयत्न करेल
पण ग्रंथरूपानं अस्तित्व कायमच आहे …
" वाळूचे कण रगडून तेल काढलंय तुम्ही "
: सुनील निलंगेकर, लातूर

गायतोंडे मिळाले . रंग उमजलेल्या मनाचा महोत्सव कसा करावा याचा
हा उत्कृष्ट नमुना आहे .
: रमेश वेळूसकर, गोवा

आताच ग्रंथ मिळाला . मनापासून धन्यवाद !
संपूर्ण वाचून मग कळवेन . पुन: धन्यवाद !
हा ग्रंथ आहे आणि तो अमूल्यही आहे .
थोड्याच भाग्यवंताना मिळालाय . पुनश्च धन्यवाद !
: माधव शाळीग्राम, पुणे

Thanks for a beautiful piece .
Once we read it's each n every word,
I'll give u my feedback in details .
Great , Thanks !
: संध्या गोखले, पुणे

नुसत्या हॅप्पीने आनंद समजणार नाही !
वापरून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे तो !
' गायतोंडे ' यांनाच हॅप्पी शब्द म्हणूया !!
: उदय ठाकूरदेसाई, मुंबई

आज ' गायतोंडे ' यांची प्रत मिळाली . अप्रतिम !
वाट पहाणे कारणी लागले . धन्यवाद !
: जयंत गुणे, मुंबई

चित्रकार गायतोंडे बृहद ग्रंथ आज - आता मिळाला .
लाख लाख धन्यवाद !
शुभ भव:
: डॉ.शशिकांत लोखंडे, मुंबई

सबर का फल मिठा होता है !
ऑल द बेस्ट !
: सुनील तांबे, मुंबई

Received & really loved
what you have created .
Thank you very much !
: मंदार वैद्य,ठाणे

Received the copy.
Can't tell you how happy i feel .
: जान्हवी मुळे, मुंबई

' गायतोंडे ' ग्रंथ मिळाला. धन्यवाद !
चाळला . अप्रतिम झाला आहे . दुरुस्त आये !
प्रती संपल्या तर नाहीत ना अशी कुठेतरी काळजी होती …
: मोहन म्हाडदळकर, मुंबई

ग्रंथ मिळाला . हातात घेताच घेतलेल्या मेहनतीची प्रचिती आली .
ग्रंथ जमून आलाय . वाचून झालं की बाकीचा अभिप्राय नक्की कळवेन .
सर ' गायतोंडे ' आमच्यापर्यंत पोहोचवल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद !
: हर्षद घोलप, पुणे

Long waiting increase sweetness .
: सुभाष गोंधळे, वसई

अप्रतिम !
वरचेवर चाळून , नाही म्हणता म्हणता चार - पाच लेख झालेच वाचून .
गायतोंडे मुलाखत … माणूस अफलातून ,
आणि त्याच्या संकलनासाठीची धडपड अफलातून …
सो … पुस्तक देखील अफलातून !!!
: स्मृती शेटे, नवी मुंबई

Dear Mr. Satish Naik
Thanks a lot for d rare copy n d call. I m spell bound ! It is indeed a masterpiece ! Hard exclusive front cover, superb
quality pages n print , very good articles, your candid dedication to d place where 'Gaytonde' n you stayed, excellent
editorial n on top of it all colored n black n white fantastic photos have made this 'granth' perfect. Next many days,
it will be mesmerize reading for me, so more feed back in next mail.
I wish to congratulate , once more, to you n your team for all d efforts,hard work n patience, which has resulted in
such beau. creation. All d best for your future work
best regards
: सुजाता गुप्ते, ठाणे

No comments:

Post a Comment